HomeWIDZIEĆ W CIEMNOŚCI

W zeszłym roku wyprodukowaliśmy film dokumentalny „Ojciec i Pasterz” poświęcony Prymasowi Tysiąclecia Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. W  tym roku – nie tylko z powodu zbliżającej się Beatyfikacji –  postanowiliśmy opowiedzieć niezwykłą historię Matki Róży Czackiej i Jej Dzieła – Lasek. (…)

To co tworzy i pisze Matka Czacka jest jedyne i przerasta swoje czasy (.…). Tam zaczynają widzieć ludzie niewidomi na duszy i sercu.

mówią na stronie swojego filmu producenci – firma AUREL


RELIKWIARZ

przyszłej Błogosławionej
MATKI ELŻBIETY CZACKIEJ
Ręce Matki Elżbiety czytające w brajlu fragment psalmu 126 – modlitwę, którą modliła się przed swoją śmiercią…

DO BEATYFIKACJI

zaledwie już tylko kilka dni

a tu można pobrać plakaty beatyfikacyjne…

PAX ET GAUDIUM IN CRUCE

~ pokój i radość w Krzyżu ~

– w Jego cieniu… 6.
„Człowiek jest terminatorem, cierpienie jego mistrzem. I nikt nie poznał samego siebie, dopóki nie cierpiał”. Całe życie człowieka jest szkołą cierpienia. Dziwnie mało ludzie korzystają z tej szkoły.…

15 sierpnia 1917 r.

– hrabianka Róża Czacka złożyła swoją profesję wieczystą zostając pierwszą franciszkanką służebnicą Krzyża.

W tym dniu nasze siostry Nowicjuszki składają swoją pierwszą profesję zakonną i dziś złożyły swoją s. Alicja od Woli Bożej oraz s. Zuzanna od Wierności Boga.


PAX ET GAUDIUM IN CRUCE

~ pokój i radość w Krzyżu ~

– w Jego cieniu… 5.
Gdy człowiek raz zrozumie do gruntu, że cierpienie jest w życiu czynnikiem oczyszczającym  i uzdrawiającym duszę, że jest mu wprost od Boga danym, wówczas każde cierpienie, każda przeciwność nawet, obracać mu się będzie na pożytek…

100 lat temu, 6 sierpnia 1921 r., Matka Elżbieta wypowiedziała te bardzo ważne słowa:

Ja, siostra Elżbieta, od Krzyża, przez ręce Matki Najświętszej, w zjednoczeniu z Jej zasługami, Bogu w Trójcy Jedynemu oddaję się na zupełną i wyłączną służbę, jako całopalna ofiara, pragnąc, by odtąd wszystko we mnie kochało, czciło, chwaliło Boga…


Przejść drogę do oddania się Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi
poznając się z Matką Elżbietą Czacką i Ks. Prymasem Wyszyńskim…
W tę podróż, być może podróż Twojego życia, możesz wyruszyć w piątek 6 sierpnia.


2.
„Będziesz miłował…”
„Przypomnę nasze przeżycia chyba najcięższe i najtrudniejsze; kiedyś w Kozłówce i w Żułowie, i tu, w czasie powstania warszawskiego. Wszystko było takie strasznie trudne, a my te ciężkie dni wspominamy z jakąś wielką radością, z podniesieniem ducha, bośmy byli wszyscy na służbie innych, nie na służbie swojej, tylko na służbie innych i nieśliśmy im to, cośmy z łaski Pana w duszy swojej znaleźli. To były trudne czasy, ale zwycięskie czasy…”

– wspominał ks. Prymas w homilii w Laskach3 sierpnia 1960 r.

1.

„…Było w niej coś z Traugutta”
Matka w swojej decyzji pełnego zaangażowania  w zryw walki o niepodległość, była nieugięta. Dla wątpliwości miała krótką i jednoznaczną odpowiedź: „Decyzja podjęta w 1939 r. walki o wolność – obowiązuje i teraz”.
„Patrzyłem wtedy na Matkę – wspomina ks. Wyszyński –   i myślałem sobie: skąd w tej kobiecie, zajętej przecież swym Dziełem, taka odwaga, aby wystawiać Dzieło na wszelakie niebezpieczeństwo, związane z czynnym zaangażowaniem się w Powstanie?Było w niej coś z Traugutta”.

PAX ET GAUDIUM IN CRUCE

~ pokój i radość w Krzyżu ~

– w Jego cieniu… 4.
Ufać Bogu, że krzywdy człowiekowi nigdy nie zrobi, chociaż karci i próbuje, ale przeciwnie, otacza jednocześnie człowieka i zalewa go potokami łask… Te łaski sprawiają, że człowiek mający głęboką wiarę… stoi nieustraszony wobec cierpień, które go spotykają…
– w Jego cieniu… 3.
Pan Jezus wybrał cierpienie jako drogę swoją i nam kazał iść po tej drodze i naśladować Go w przyjmowaniu cierpienia… Kogo najbardziej kocha, tego tak ściśle z sobą jednoczy, że daje mu żyć swoim życiem. Pozwala mu cierpieć z sobą… Ale dając takie cierpienia z największej swojej miłości, daje jednocześnie pokój i radość w cierpieniu…
– w Jego cieniu… 2.
Mało jest ludzi nawet wśród katolików, szczególniej  u nas, którzy rozumieją, dlaczego jest cierpienie na świecie. Dziwna to rzecz wśród katolików, którzy, gdyby znali całokształt wiary, z pewnością zrozumieliby i to zagadnienie…
– w Jego cieniu… 1.
Ludzie obecnych czasów nie umieją po większej części cierpieć i dlatego jest im źle…

Matka Elżbieta od Krzyża – „O cierpieniu”


Zgromadzeni przy Świątyni Opatrzności w Warszawie 12 września

…uczcijmy z radością życie poparte prawdziwym świadectwem.

Bądź światłem na naszych drogach. Nasza Matko, módl się za nami!

Tekst oraz zapis nutowy hymnu dostępne na tutaj.„O nasza Matko Elżbieto Różo Czacka”

– pieśń na beatyfikację Matki Elżbiety – 12 września 2021 r. – muzyka, słowa oraz wideo ks. Rafał Jaworski – wykonanie niewidomi uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach oraz siostry franciszkanki służebnice Krzyża.


Jej twarz miała zawsze jakiś uśmiech, zatopiony w przedziwnej powadze i pogodzie. Ten uśmiech wiązał ją nieustannie z Bogiem i z Jego dziećmi na ziemi.

ks. Prymas Wyszyński – Laski, 19 maj 1961 r.


Ten uśmiech rozjaśniał serce jak pro­mień przedwiośnia zmarzniętą glebę i drążył w głąb, budząc nowe życie.

Matka Elżbieta we wspomnieniach rzeźbiarki Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej


Wszelkim koncepcjom świętości, (…) opartym na fałszywym idealizmie, Matka zawsze przeciwstawiała fakt świętości, świętość realizowaną w codziennym życiu.

Matka Elżbieta we wspomnieniach s. Teresy Landy


Matka dla nas wszystkich była źródłem spokoju, równowagi i gotowości służenia.

Zawsze gotowa, zawsze czujna. – Taką gotowość miał też i Ojciec. To byli ludzie, którzy najwięcej nauczyli w Laskach – i siostry, i Towarzystwo, i dzieci, i młodzież, którą tutaj przyjmowano, i przygotowywano do życia.

Kard. Stefan Wyszyński – Laski, 16 grudzień 1973 r.


Majowe dni w Laskach 60 lat temu…

Mirabilis Deus in sanctis suis!

Przedziwny jest Bóg w świętych swoich.

(…) Nie dane nam było oglądać duchowości Matki przez jej oczy, ale jej twarz wyręczała oczy, jej twarz mówiła… To była wymowna twarz! Odsłaniała i zdradzała tajemnicę służebnicy dobrej i wiernej.

Kard. Stefan Wyszyński

– uroczystości pogrzebowe Matki Elżbiety – Laski – 19 maj 1961 r.


Razem, 12 września w Warszawie, będą ogłoszeni błogosławionymi Kościoła.

Wydaje się, że nie potrzeba dodatkowych uzasadnień dla tej podwójnej beatyfikacji…

z listu pasterskiego Metropolity Warszawskiego Kard. Kazimierza Nycza

KOMITET BEATYFIKACYJNY

Zgromadzenie Sióstr

Franciszkanek

Służebnic Krzyża

ul. Piwna 9/11

00-265 Warszawa

+ 48 22 831 02 21 lub 22